Інформація про благодійну організацію, яка отримала орендні пільги

Загальні відомості про організацію

Відповідає кваліфікаційним вимогам:  Так


Назва:  ГО Всеукраїнська спілка ветеранів війни (14300668)


Дата звернення до орендодавця:  13.03.2018


Дата реєстрації організації:  29.01.1993


Чи минуло 15 місяців з дати реєстрації організації до дати зверення?  Так


Інформація оприлюднена на сайті:  так

Інформація про громадську, благодійну, релігійну організації яка оприлюднена на її веб-сайті (сторінці у соціальних мережах)

Статут організації:  Так


Баланс організації за минулий рік:  Так


Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за минулий рік:  Так


Інформація про суми членських, благодійних і інших внесків,
залучених організацією за останній звітний рік з метою фінансування її статутної діяльності:
  Так


Інформація про майнову базу організації, зокрема, про приміщення, в яких організація здійснює свою діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна*:  Так

Інформація про громадські, благодійні й інші заходи, проведені за участі організації за напрямками її статутної діяльності, який містить:

Опис заходу:  Так


Дата і місце його проведення:  Так


Фотозвіт про громадські, благодійні й інші заходи, проведені за участі організації за напрямками її статутної діяльності у минулому році :  Так


Інформація про громадські, благодійні й інші заходи, які планується провести за участі організації за напрямками її статутної діяльності протягом наступних 12 місяців після дати звернення :  Так

Біографічна довідка щодо кожного з членів** керівних органів станом на дату звіту, що включає

Керівник Прізвище, ім'я і по-батькові Дата народження Інформація про освіту Інформація про місце роботи станом на дату звіту*** Інформація про місце роботи за попередні 10 років (не зазначається щодо стажу, який особа мала до досягнення 23 років.****) Інформація про членство в інших громадських, благодійних, релігійних організаціях (якщо особа не має членства в інших організаціях, на сайті має бути зазначено: 'членства в інших організаціях немає')
Попович Володимир Васильович Так Так Так Так Так Так
Шамрай Віктор Іванович Так Так Так Так Так Так
Панов Валерій Григорович Так Так Так Так Так Так

Примітки

*Якщо організація не має іншого приміщення, крім комнуального, на сайті зазначається «Організація для цілей своєї діяльності орендує лише приміщення комунальної власності за ставкою [---] грн. в місяціь (або 1 гривня на рік) відповідно до договору оренди від [--]»
** Додайте більше колонок, якщо організація має більше ніж 5 членів керівних органів або залиште зайву колонку не заповненою, якщо організація має менше 5-ти членів керівних органів
***Може бути зазначено, що відповідна керівна посада в організації є виключним місцем роботи особи. Якщо робота в організації не є основним місцем роботи особи, має бути оприлюднена інформація про основне місце роботи
****Наприклад, якщо у 2018 році особі виповнилось 30 років, зазначається інформація про стаж між 2011 і 2018 роками. Стаж за 2008-2010 роки не розкривається і це не є порушенням вимог про розкриття інформації. Якщо протягом певного часу особа не мала жодного місця роботи, у звіті зазначається: «особа не мала жодного місця роботи протягом ---- часу»