Протокол комісії № %20183%20 від 03.12.202019

Пошук:

Документи

Копія протоколу та додаткові документи

[ Документи відсутні ]

1. Про розгляд звернення Солом'янської районної державної адміністрації щодо питання "Продовження" - Приватна організація (установа, заклад) Приватна школа "Афіни", Солом'янська вулиця, 35А

Орендар: ПО Приватна школа "Афіни",

Адреса: Солом'янська вулиця, 35А

Рішення: Погоджено з зауваженнями

Примітка: Продовжити договір оренди до кінця навчального року з подальшим виселенням орендаря.

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка
Вирішили Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу за умови участі орендаря у Програмі соціального партнерства.
За 2 Леонід Антонєнко / Вадим Пишняк /
Проти 0
Утримались 6 Михайло Іщенко / Ярослав Діденко / Сергій Артеменко / Вадим Сторожук / Ганна Свириденко / Андрій Андрєєв /
Не голосували 2 Максим Конобас / Михайло Буділов /
Результат Не прийнято

Доповідач Відсутні дані
Слухали Відсутні дані
Вирішили Відсутні дані
За 0
Проти 0
Утримались 0
Не голосували 0
Результат Відсутні дані

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка (13:22).
Вирішили Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу на строк до кінця навчального року.
За 5 Леонід Антонєнко / Вадим Пишняк / Максим Конобас / Вадим Сторожук / Ярослав Діденко /
Проти 0
Утримались 4 Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Ганна Свириденко / Андрій Андрєєв /
Не голосували 1 Михайло Буділов /
Результат Не прийнято

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка (13:22).
Вирішили 1. Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу на строк до кінця навчального року з подальшим виселенням орендаря. 2. Рекомендувати Солом"янській районній в м.Києві державній адміністрації спільно з орендарем здійснити відповідні заходи щодо пошуку альтернативного приміщення.
За 7 Вадим Сторожук / Ганна Свириденко / Максим Конобас / Андрій Андрєєв / Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Ярослав Діденко /
Проти 0
Утримались 2 Леонід Антонєнко / Вадим Пишняк /
Не голосували 1 Михайло Буділов /
Результат Прийнято

2. Про розгляд звернення Подільської районної державної адміністрації щодо питання "Продовження і Зміна ІУ" - Приватна організація (установа, заклад) Приватний дошкільний навчальний заклад "Міжнародний дитячий садок "Меридіан", Копилівська вулиця, 55, приміщення: літ. Б

Орендар: ПО Приватний дошкільний навчальний заклад "Міжнародний дитячий садок "Меридіан",

Адреса: Копилівська вулиця, 55, приміщення: літ. Б

Рішення: Погоджено з зауваженнями

Примітка: Погоджено, за умови участі приватного дошкільного навчального закладу "Міжнародний дитячий садок "Меридіан" у Програмі соціального партнерства.

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка (13:33).
Вирішили 1. Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу із визначенням орендної плати у розмірі 1,00 грн на рік та строку дії договору оренди на 2 роки 364 дні, у разі виконання Орендарем до 01.04.2020 р. умов участі в Програмі соціального партнерства і включення до договору оренди наступних пунктів: «1. Сторони погоджуються, що орендна плата в розмірі 1,00 грн на рік застосовується за умови виконання Орендарем Програми соціального партнерства відповідно до Умов участі Орендаря в Програмі соціального партнерства (далі – Умови участі), що є Додатком до цього Договору оренди. 2. Якщо станом на 1 квітня 2020 року Орендар не виконає партнерську квоту або виконає її частково, Орендар вживає заходи, передбачені Умовами участі, для нарахування йому орендної плати відповідно до застосовуваних ставок оренди. Орендна плата, визначена за цими ставками, підлягає сплаті Орендарем з 1 квітня 2020 року. Для замовлення Орендарем звіту про оцінку Об'єкта оренди з метою визначення розміру орендної плати не вимагається отримання Орендарем згоди (вихідних даних, листів тощо) балансоутримувача, Орендодавця або іншої особи. Орендна плата нараховується відповідно до ставки, визначеної рішенням Орендодавця відповідно до Умов участі на підставі наданих Орендарем документів, які свідчать про часткове виконання (або повне невиконання) партнерської квоти. 3. Цей Договір вважається укладеним на строк, визначений у пункті [•] договору, за умови що: (a) станом на 1 квітня 2020 року Орендар повністю виконує визначену Умовами участі партнерську квоту або сплачує орендну плату відповідно до ставок, визначених згідно із Умовами участі, і (б) в строк до 1 квітня 2020 року Орендар надасть Постійній комісії з питань власності Київської міської ради (далі - Постійна комісія) визначені Умовами участі документи, що свідчать про виконання Орендарем умов участі Орендаря в Програмі соціального партнерства (далі - "підтвердні документи"). Постійна комісія з питань власності на своєму найближчому засіданні після настання визначеного у цьому пункті строку розглядає питання виконання Орендарем Програми соціального партнерства і може ухвалити рішення про визначення іншого строку оренди або іншої орендної ставки, якщо: (а) Орендар не надав до Постійної комісії підтвердні документи у встановлений цим пунктом строк, або (б) із наданих Орендарем підтвердних документів вбачатиметься, що Орендар не повною мірою виконав Умови участі у Програмі соціального партнерства». 2. Затвердити Умови участі приватного дошкільного навчального закладу "Міжнародний дитячий садок "Меридіан" у Програмі соціального партнерства відповідно до додатку 1 до цього протоколу.
За 7 Леонід Антонєнко / Максим Конобас / Ярослав Діденко / Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Ганна Свириденко / Вадим Пишняк /
Проти 0
Утримались 1 Вадим Сторожук /
Не голосували 2 Михайло Буділов / Андрій Андрєєв /
Результат Прийнято

3. Про розгляд звернення Подільської районної державної адміністрації щодо питання "Продовження і Зміна ІУ" - Інші організаційно-правові форми Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва, Нижній Вал (Подільський район/ 11144) вулиця, 37/20, приміщення: літ. В

Орендар: ІОПФ Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва,

Адреса: Нижній Вал (Подільський район/ 11144) вулиця, 37/20, приміщення: літ. В

Рішення: Погоджено

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка.
Вирішили Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу.
За 8 Леонід Антонєнко / Максим Конобас / Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Ганна Свириденко / Андрій Андрєєв / Вадим Сторожук / Вадим Пишняк /
Проти 0
Утримались 0
Не голосували 2 Михайло Буділов / Ярослав Діденко /
Результат Прийнято

4. Про розгляд звернення Голосіївської районної державної адміністрації щодо питання "Продовження" - Приватне підприємство Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум", Сєченова вулиця, 9

Орендар: ПП Приватне підприємство "Навчальний заклад "Європейський колегіум",

Адреса: Сєченова вулиця, 9

Рішення: Погоджено з зауваженнями

Примітка: Погоджено, за умови участі приватного підприємства "Навчальний заклад "Європейський колегіум" у Програмі соціального партнерства.

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л.Антонєнка.
Вирішили 1. Погодити питання згідно з додатком до цього протоколу із визначенням орендної плати у розмірі 1,00 грн на рік та строку дії договору оренди на 2 роки 364 дні у разі виконання Орендарем до 01.04.2020 умов участі в Програмі соціального партнерства і включення до договору оренди наступних пунктів: «1. Сторони погоджуються, що орендна плата в розмірі 1,00 грн на рік застосовується за умови виконання Орендарем Програми соціального партнерства відповідно до Умов участі Орендаря в Програмі соціального партнерства (далі – Умови участі), що є Додатком до цього Договору оренди. 2. Якщо станом на 15 лютого 2020 року Орендар не виконає партнерську квоту або виконає її частково, Орендар вживає заходи, передбачені Умовами участі, для нарахування йому орендної плати відповідно до застосовуваних ставок оренди. Орендна плата, визначена за цими ставками, підлягає сплаті Орендарем з 1 березня 2020 року. Для замовлення Орендарем звіту про оцінку Об'єкта оренди з метою визначення розміру орендної плати не вимагається отримання Орендарем згоди (вихідних даних, листів тощо) балансоутримувача, Орендодавця або іншої особи. Орендна плата нараховується відповідно до ставки, визначеної рішенням Орендодавця відповідно до Умов участі на підставі наданих Орендарем документів, які свідчать про часткове виконання (або повне невиконання) партнерської квоти. 3. Цей Договір вважається укладеним на строк, визначений у пункті [•] договору, за умови що: (a) станом на 1 квітня 2020 року Орендар повністю виконує визначену Умовами участі партнерську квоту або сплачує орендну плату відповідно до ставок, визначених згідно із Умовами участі, і (б) в строк до 1 квітня 2020 року Орендар надасть Постійній комісії з питань власності Київської міської ради (далі - Постійна комісія) визначені Умовами участі документи, що свідчать про виконання Орендарем умов участі Орендаря в Програмі соціального партнерства (далі - "підтвердні документи"). Постійна комісія з питань власності на своєму найближчому засіданні після настання визначеного у цьому пункті строку розглядає питання виконання Орендарем Програми соціального партнерства і може ухвалити рішення про визначення іншого строку оренди або іншої орендної ставки, якщо: (а) Орендар не надав до Постійної комісії підтвердні документи у встановлений цим пунктом строк, або (б) із наданих Орендарем підтвердних документів вбачатиметься, що Орендар не повною мірою виконав Умови участі у Програмі соціального партнерства». 2. Затвердити Умови участі приватного підприємства "Навчальний заклад "Європейський колегіум" у Програмі соціального партнерства відповідно до додатка 1 до цього протоколу.
За 7 Леонід Антонєнко / Максим Конобас / Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Андрій Андрєєв / Ганна Свириденко / Вадим Пишняк /
Проти 0
Утримались 1 Ярослав Діденко /
Не голосували 2 Михайло Буділов / Вадим Сторожук /
Результат Прийнято

5. Про розгляд звернення Оболонської районної державної адміністрації щодо питання "Продовження" - Товариство з обмеженою відповідальністю Приватний навчальний заклад "Монтессорі школа Оболонь", Приозерна (Оболонський район/ 11367) вулиця, 6

Орендар: ТОВ Приватний навчальний заклад "Монтессорі школа Оболонь",

Адреса: Приозерна (Оболонський район/ 11367) вулиця, 6

Рішення: Перенесено на доопрацювання

Примітка: Доручити депутату Київради Г.Свириденко доопрацювати питання та надати висновки і пропозиції на чергове засідання комісії.

Доповідач Відсутні дані
Слухали Л. Антонєнка.
Вирішили Доручити депутату Київради Г.Свириденко доопрацювати питання та надати висновки і пропозиції на чергове засідання комісії.
За 8 Леонід Антонєнко / Ярослав Діденко / Сергій Артеменко / Михайло Іщенко / Ганна Свириденко / Андрій Андрєєв / Вадим Сторожук / Вадим Пишняк /
Проти 0
Утримались 0
Не голосували 2 Михайло Буділов / Максим Конобас /
Результат Прийнято